Tautinis Brazilijos himnas


   1821 metų viduryje, kai jau tapo aišku, jog Brazilija atsiskirs nuo Portugalijos, pradėjo atsirasti įvairios melodijos ir eilės, kuriose buvo šlovinama šalis ir piktinamasi jos nepriklausomybės priešininkais. Kitų metų rugpjūčio mėnesį Nepriklausomybė tapo realybe.
   Būtent tada Evaristo da Vaiga (Evaristo da Vaiga) sukūrė eiles, kurias pavadino „Brazilijos konstituciniu himnu“. Tai buvo žinoma daina „Narsieji brazilai“. Paskelbus Nepriklausomybę, himnas pradėtas giedoti dvejomis skirtingomis melodijomis: vienos autorius buvo muzikantas Markosas Portugalas, o kitos – princas Donas Pedro (Dom Pedro). Būtent šia daina tūkstančiai žmonių San Paule, Rio de Žaneire ir kitose provincijose pareiškė priėmę iššūkį – „Išlaisvinti šalį arba numirti už Braziliją“. Bet nežiūrint į visos tautos entuziazmą, šis himnas dar negalėjo atspindėti tikrojo liaudies patriotinio nusiteikimo.
   Reikėjo ko nors, kas labiau atitiktų šalies grandioziškumą ir žmonių, kurie čia gyveno, jausmus. 1831 metų balandžio 13 dieną imperatorius Donas Pedro I atsisakė karūnos savo sūnaus Dono Pedro II naudai. Tą įvykį žmonės sutiko su džiaugsmu, kadangi tai tapo nestabilumo, kurį iššaukė monarcho temperamentas, pabaiga.
   Iškilmių metu žymus muzikantas Fransisko Manoelis da Silva atliko pjesę, nuo kurios tankiau pradėjo plakti visų brazilų širdys. Patriotų nuomone, taip ir turėjo skambėti brazilų nacijos himnas.
   Kurį laiką su šia melodija skambėjo ne visai ją atitinkantys žodžiai. Pirmas tekstas kvietė sukilti prieš buvusią portugalų monopoliją, vėliau juos pakeitė kiti, šlovinantys Doną Pedro II.
   Oficialiai Brazilijos Nacionalinio himno melodija buvo patvirtinta 1890 metų sausio 20 dieną, praėjus 59 metams po jos sukūrimo. Eilių autoriumi tapo Ozorio Duke Estrada.
   Patriotizmas yra tai, jog nė vienas Brazilijos gyventojas negali nežinoti Nacionalinio himno melodijos ir žodžių.

© Naudodami duomenis iš interneto svetainės brazilija.lt, nurodykite informacijos šaltinį su aktyvia nuoroda.