Brazilijos vizų rūšys
   Lietuvos Respublikos piliečiams, vykstantiems į Braziliją turistiniais tikslais, nuo 2009 m. sausio 13 d. vizos nereikalingos. Lėktuve Jums bus išduotas formuliaras „Cartao de Entrada/Saida“ - jį reikia užpildyti ir saugoti iki pat išvykimo iš Brazilijos. Nepateikus formuliaro išvykstant iš šalies, gali būti nemalonumų.
Maksimalus buvimo šalyje laikas – devyniasdešimt dienų su galimybe prasitęsti dar devyniasdešimčiai dienų. Pratęsti buvimo laiką galima „Policia Federal“.

Bevizis režimas:
- turistinė kelionė;
- kelionė pas gimines ar draugus;
- neapmokamas dalyvavimas konferencijose, seminaruose ar kongresuose;
- sportininkams į sportines varžybas, menininkams į festivalius.

Laikinoji viza - I (VITEM-I):
- asmenims, vykdantiems tyrinėjamuosius darbus Brazilijoje (dėstytojams, tyrinėtojams);
- stažuotės, sportininkų praktika, studentų apsikeitimo programa.

Laikinoji viza – II (VITEM-II):
- tarnybinė kelionė, išskyrus atvejus, susijusius su paslaugų teikimu techninės pagalbos srityje (tuo atveju reikalinga laikinoji viza V);
- žurnalistų ar kinematografininkų kelionė, reikalinga sukurti reportažams ar filmams (būtinas Brazilijos Kultūros Ministerijos audiovizualinės valdybos leidimas);
- užsieniečiams, vykstantiems įsivaikinti vaikų.

Laikinoji viza – III (VITEM-III):
- menininkai ir sportininkai pagal kontraktą (per Brazilijos Darbo Ministeriją).

Laikinoji viza – IV (VITEM-IV):
- studentai – stažuotojai;
- asmenys, vykstantys į aukštąsias mokslo įstaigas, aspirantūrą ar kitas mokslo įstaigas Brazilijoje.

Laikinoji viza – V (VITEM-V):
- masinės informacijos priemonių korespondentai.

Laikinoji viza – VII (VITEM-VII):
- kelionė religiniais ar misionieriškais tikslais.

Ilgalaikė viza:
- šeimos sudarymas (santuoka su Brazilijos piliečiu ar asmeniu, turinčiu leidimą gyventi šalyje. Dėl šios vizos gali kreiptis: sutuoktinis, tėvai, vaikai, neturintys 21 metų, o taip pat tapę našlaičiais broliai,seserys ar anūkai, neturintys 18 metų);
- jei pervedama pensija į Braziliją.

Leidimas gyventi Brazilijoje
   Norint gauti leidimą gyventi Brazilijoje, kandidatas turi atitikti kai kuriuos specifinius reikalavimus. Juos nustatė Teisingumo ministerija, Nacionalinė Asamblėja migracijos klausimais, Darbo ministerija.
Užsienietis gali gauti leidimą gyventi Brazilijoje sekančiais atvejais:
- jei yra įmonės generalinis direktorius, direktorius ar vadybininkas;
- jei jis nori gyventi ir investuoti (ne mažiau negu 70.000 JAV dolerių) į šalies ekonomiką bei sukurti naujas darbo vietas;
- jei jis yra aukšto rango mokslininkas ar specialistas;
- pensininkas, vyresnis negu 50 metų, kurio pensija ne mažiau negu 2.000 JAV dolerių per mėnesį, su sąlyga, kad tą pensiją jis perves gavimui Brazilijoje;
- jei jis yra susituokęs su Brazilijos piliečiu;
- jei jis yra vaiko, gyvenančio Brazilijoje, globėjas.
Brazilijos ambasada Danijoje
Konsulinio skyriaus adresas:
Kastelsvej 19, 3.andar/floor
2100 Copenhague Ø
Denmark

Telefonai: (+45) 3920 6478, (+45) 3555 5026 - direct line
Fakso numeris: (+45) 3927 3607
Interneto svetainė: www.brazil.dk

Konsulas
Diogo Silvano S. da Nóbrega
LR Ambasada Argentinos Respublikoje Brazilijos federacinei Respublikai, Kolumbijos Respublikai, Urugvajaus Rytų Respublikai, Venesuelos Bolivaro respublikai, Čilės Respublikai ir Ekvadoro Respublikai
Calle Mendoza 1018 (1428)
Buenos Aires - Capital Federal
Argentina

Telefonas: (+54) 11 4788 2153
Fakso numeris: (+54) 11 4785 7915
Interneto svetainė: http://ar.mfa.lt


© Naudodami duomenis iš interneto svetainės brazilija.lt, nurodykite informacijos šaltinį su aktyvia nuoroda.